Matters of the Heart

heart

(c) Sugar Sugar Rune

Kumusta ang heart mo? Nand’yan ba yung dapat nand’yan, o iba na ang laman n’yan? Let’s read this passage about the centurion and  have a heart check.

Continue reading

Advertisements