Para S’an Pa?

Hindi ko na alam. I wanted to say a thousand words; to clear everything up. I wanted to fix everything I made. I wanted to talk to you and say, the words i should say. Alam nyo na, sorry, goodbye, and things like those. Hindi kasi papaya ang isip ko eh. Gusto kong malinaw ang lahat.

Continue reading

Advertisements